joomlarulit.com

MODRIČA - Siniša Pejić i Benjamin Šabić, obojica iz Modriče, uhapšeni su u tom gradu zbog kompjuterske prevare kojom su, koliko je dosad otkriveno, nezakonito pribavili oko 83.000 KM.

Objavljeno u Aktuelno

Sve više potrošča širom svijeta vraćaju se korištenju sapuna u pokušaju da smanje proizvodnju plastike, prenosi Guardian opažanja tržišnih analitičara.

Objavljeno u Savjeti

Najbolja odluka koju ste mogli donijeti na početku nove godine jeste da prestanete pušiti. Iako je svakom pušaču pomisao na prestanak pušenja gotovo nemoguća misija za koju uvijek pronađu neko opravdanje, trebali bi znati da je pušenje itekako štetno za njihovo zdravlje.

Objavljeno u Savjeti

Cijene plina u Bosni i Hercegovini ove godine će se morati povećati za 31,3 posto, odluka je Uprave BH-Gasa.

Objavljeno u Aktuelno

Krajem prošle godine u Sarajevu je održan sastanak Federalnog ministra trgovine Zlatana Vujanovića sa saradnicima i predstavnicima Udruženja potrošača s područja Federacje BiH. Bila je ovo prilika za rekapitulaciju rezultata, razmjenu iskustava, ali i iznalaženja novih smjernica za rad, što bi u konačnici značilo,intenzivniju edukaciju za konzumenta tj.potrošača. Inače, na području Federacije BiH aktivno djeluju Udruženja potrošača u Mostaru, Tuzli, Travniku, Odžaku i Goraždu. Pomoćnica Federalnog ministra trgovine za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača Amra Vučijak ističe da je osnovna nadležnost ministarstva da potiče, osim upravnih i stručnih poslova, koji se odnose na upravno rješavanje vezano za razvoj i zaštitu prava potrošača, razviti potrošačke organizacije. Pod tim se podrazumijeva jačanje njihovih kapaciteta,stručno i kadrovski osposobljenja udruženja, kojima će se osim skromne materijalne pomoći, pružati stručna pomoć.


Gospođo Vučijak, Konferencijom o zaštiti prava potrošača u Federaciji BiH, obilježilo se 10 godina podrške i zajedničkog rada Federalnog ministarstva trgovine i udruženja potrošača. To govori o dugoročno uspješnoj saradnji Ministarstva i Udruženja.


A.Vučijak: Da, u pravu ste. Mi smo Konferenciju simbolično nazvali „ 10 godina zajedno“, iako saradnja traje nešto duže, 12 godina.Prve godine, imali smo jako malo udruženja, svega tri zatečena udruženja, koji su tom periodu odigrali jako značajnu ulogu, poticali su na povećanje potrošačke svijesti u određenom segmentu i animirali ostale daih osnuju u svojim sredinama. Udruženja su uglavnom prepoznata i u svojim sredinama,ali u medijima, što govori o njihovoj aktivnosti i zainteresiranosti medija za njihove stavove. Međutim i medijska uloga u buđenju potrošačke svijesti trebala bi biti daleko jača, budući da su mediji nosioci zaštite potrošača, te bi na neki način svojim proaktvnim radom trebali poticati i rad Udruženja i njihove aktivnosti.


Kakva je po Vašem mišljenju potrošačka svijest, da li je ona dovoljno razvijena i na kom je stepenu?


A.Vučijak: Ja bih rekla da je većina naših potrošača jako pasivna. U situacijama kada znaju svoja prava i kada su svjesni da su oštećeni nekom radnjom trgovca ili davaoca usluga, jako malo reaguju. Jedan manji dio reaguju u svakoj situaciji. Naš je cilj da svim potrošačimau Federaciji BiH damo dovoljno informacija da mogu adekvatno reagovati. Potrošač naravno nije uvijek u pravu, to nam je svima jasno, ali edukovan i informisan potrošač je najbolje zaštićen potrošač, jer sam sebe najbolje može zaštititi, jer nigdje na svakom mjestu ne može biti niti inspekcija, niti neko iz Udruženja potrošača. U biti, udruženja su savjetodavne organizacije, ponekada i posreduju u riješavanju konkretnih problema, pa Vam mogu reći i sa čak dosta uspjeha. Od 2006-te do danas, zaista se podigla svijest građana Bosne i Hercegovine, ne samo Federacije BiH, između ostalog zahvaljujući i djelovanju udruženja i prisutnih institucija na Konferenciji (Agencija za sigurnost hrane, Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH). I mi svi nastojimo da svojim javnim istupima i izvještavanju o svome radu, obrazložimo i svoje postojanje i efikasnost našeg rada. Javna svijest nije na nivou kojim mi težimo, mada se osjeti vidan napredak. Moram Vam napomenuti, osim Ministarstva trgovine, tu je i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u čijem je sastavu i Vijeće za zaštitu potrošača, u Republici Srpskoj, tu je Ministarstvo trgovine i turizma. Sve ove institucije usko surađuju, kao i Udruženja sa područja entiteta, a sve u cilju podizanja važnosti potrošačke svijesti.


Koliko smo blizu ili daleko od naprednijih zemalja, gdje je svijest o potrebi uticanja na neke društvene tokove daleko veća i gdje postoje tipska udruženja, specijalizovana za odjeđene namjene?


A.Vučijak: Sa žaljenjem kažem da smo daleko od toga. Ali, nije nedostižno. Postoje udruženja koja se bave općim pravima potrošača, tipa kupovina, prodaja i tako dalje, kao i specijalizirana udruženja koja se bave određenim sektorom, recimo uslugama isporuke električne energije i oni su, recimo specijalizovani upravo za tu oblast. Evo konkretno, naše udruženje iz Travnika teži tome da se specijalizuje za komunalne usluge, jer evidentno je da su u dosadašnjem radu tu imali najviše uspjeha. To je jako pohvalno i pozitivno. No, naša udružnja nemaju dovoljno kapaciteta u ovom momentu. Vrlo često se i ne uvažava stav naših udruženja potrošača u značajnim odlukama, koje donose određeni organi. Recimo, mi smo svojedobno imali veliki broj primjedbi na odluku vezanu za naplatu rtv pretplate uz račune za bilokoju vrstu usluge ili telefon ili električnu energiju. To je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača, jer Zakon kaže, usluga se za svaki račun se mora odvojeno naplatiti. Sa žaljenjem, kažem da se nismo uspjeli izboriti. Naši potrošači su se oglašavali, ali bez uticaja. Snagom nevladinog sektora, konkretno Udruženja potrošača, može se izmijeniti stanje. Naši su slabi, na području BiH, svega je 12 aktivnih udruženja potrošača i njihova jačina da utiču na promjene još uvijek je nedovoljna.


Kako bi se građanima približio rad Ministarstva trgovine i omogućila dostupnost podataka, te olašao način i komunikacije i savjetodavnog posredovanja, u opticaju je „ Komunikator“. Kažite nam nešto o tome?


A.Vučijak: Na web stranici Ministarstva izradili smo jedan vid direktne komunikacije sa potrošačima. Namjenjen je brzoj komunikaciji potrošača sa službenicima u cilju davanja kratkih odgovora,upita, savjeta u konkretnim situacijama. Na raspolaganju smo tako svima od 10 do 14 sati svakog radnog dana. Na ovaj način, želimo se približiti građanima, osigurati im sve potrebne informacije, te pomoći im u zaštiti njihovih prava ukoliko su ona ugožena.

 

Klub potrošača Srednje Bosne, Jasmina Pajić

Objavljeno u Aktuelno

Sudovi u Bosni i Hercegovini pretrpani su predmetima koji se odnose na neplaćene račune za komunalne i slične usluge.

Objavljeno u Aktuelno

Kvalitetan san vrlo je važan za normalan razvoj mozga, posebno kod beba. Iako se do sada vjerovalo kako spavanje u roditeljskoj postelji ima mnogo više opasnosti nego prednosti, posljednje istraživanje je poljuljalo ovu teoriju.

Objavljeno u Savjeti
Stranica 1 od 3
Top