joomlarulit.com

Zakoni

Poražavajuće mali procenat građana Bosne i Hercegovine je upoznat s zakonskim pravima i obavezama koje ima stoje na raspolaganju kao potrošačima. Odjeljak koji smo nazvali Zakoni namjenjen je upravo upoznavanju s zakonima i podzakonskim aktima koje stoje na raspolaganju potrošačima da zaštite svoja prava. Namjera nam je tokom vremena i uz Vašu pomoć stvoriti od ceker.ba najveću on-line bazu dokumenata iz ove oblasti na ovim prostorima posebno zato što je praktično nemoguće do većine zakona, pravilnika i odluka koji su doneseni na nižim nivoima u odnosu na državu i entitete doći pute interneta...

Prije nekoliko dana u Budimpešti je najavljena realizacija jednog od najvećih poslijeratnih projekata u Bosni i Hercegovini – Rudnika i termoelektrane Kamengrad (RiTE) u Sanskom Mostu, čija vrijednost iznosi više od milijardu KM.
U svrhu brže realizacije projekta izgradnje aerodroma u Bihaću razmišlja se i mogućnosti kreditnog zaduženja JP Aerodrom Bihać kod Razvojne banke FBiH, čime bi projekat bio okončan u naredne tri do četiri godine.
Na osnovu tačke c) stava 1. člana 41., a u vezi s tačkom e) stava 1. člana 18. Ustava Srednjobosanskog kantona ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravak teksta, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 i 14/04) te na prijedlog Vlade Srednjobosanskog kantona, Skupština Srednjobosanskog kantona, na…
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst)   I. OPĆE ODREDBE   Član 1. (1) Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje odnose između potrošača, proizvođača i trgovaca na teritoriji Bosne i Hercegovine. (2) Na odnose i slučajeve iz oblasti…
Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade SBK/KSB Zakon o koristenju upravljanju i odrzavanju zajednickih dijelova i uredjaja zgr
Općinska Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade ("Službeni glasnik Općine Donji Vakuf" 9/09)Tekst Odluke
Stranica 1 od 3
Top