joomlarulit.com

Zakoni

Poražavajuće mali procenat građana Bosne i Hercegovine je upoznat s zakonskim pravima i obavezama koje ima stoje na raspolaganju kao potrošačima. Odjeljak koji smo nazvali Zakoni namjenjen je upravo upoznavanju s zakonima i podzakonskim aktima koje stoje na raspolaganju potrošačima da zaštite svoja prava. Namjera nam je tokom vremena i uz Vašu pomoć stvoriti od ceker.ba najveću on-line bazu dokumenata iz ove oblasti na ovim prostorima posebno zato što je praktično nemoguće do većine zakona, pravilnika i odluka koji su doneseni na nižim nivoima u odnosu na državu i entitete doći pute interneta...

Zakon o komunalnim djelatnostimaZakon o komunalnim djelatnostima Distrikt Brcko.pdfIzmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostimaIzmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima Distrikt Brcko.pdf
Odluka o komunalnim taksamaOdluka o komunalnim taksama Opstine Laktasi.pdf Odluka o opštinskim administrativnim taksamaOdluka o opstinskim administrativnim taksama Opstine Laktasi.pdf Odluka o komunalnoj naknadiOdluka o komunalnoj naknadi Opstina Laktasi.pdf 
Odluka o komunalnom redu Općine ZenicaOdluka o komunalnom redu Opcine Zenica.pdf
Kompletna zakonska reguativa koja se odnisi na snabdjevanje električnom energijom u Republici Srpskoj... Zakon o električnoj energiji RS Izmjena Zakona o električnoj energiji RS O električnoj energiji O izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji O proglašenju Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji O proglašenju Zakona o izmjenama i…
Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u Federacije Bosne i Hercegovine Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta FBiH.pdfZakon o kontroli cijena u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon o kontroli cijenaZakon o unutrašnjoj trgovini u Federaciji Bosne i Hercegovine Zakon o unutrasnjoj trgovini.pdf
Stranica 2 od 3
Top