joomlarulit.com

Konkurencijsko vijeće BiH donijelo je rješenje kojim je Sporazum o ustupanju sustava daljinskog grijanja Travnika sklopljen između Općine Travnik i UNIS Energetike Sarajevo, proglašen "zabranjenim" i poništene su njegove glavne odredbe koje se tiču samostalnog određivanja cijena od strane UNIS – Energetike, naplate fiksnog troška i zabrane dovođenja zemnog plina na područje općine Travnik...

Objavljeno u Aktuelno
petak, 01 April 2011 11:22

HOMO CONSUMENS I POTROŠAČKO DRUŠTVO

 alt

 Tanja Majer-Bokšić mr.sc.

Potreba za potrošnjom nije najnovijeg datuma. Ljudi su oduvijek konzumirali da bi opstali i u tome nema ništa sporno. Međutim, problem se javlja kada ta potrošnja postane sama sebi svrhom. Bez odgovarajućeg vrijednosnog sustava uistinu je teško razlikovati stvarne potrebe od onih površnih i umjetnih. Taj isti vrijednosni sustav se sve češće zatrpava gomilom tek nabavljenih proizvoda i “lakih” sadržaja pribavljenih putem masovnih medija. Nažalost, možemo kazati da živimo u društvu potrošača, tj. u potrošačkom društvu u najdoslovnijem smislu te riječi. Nema sumnje da je potrošačka kultura dijete globalizacije i da zapravo predstavlja skup vjerovanja i vrijednosti koje posjedovanje materijalnih dobara stavljaju iznimno visoko na listu prioriteta. Danas je raširena navika prosuđivanja drugih prema tome što posjeduju i kako izgledaju, te je u društvu prisutno vjerovanje da de se drugi ponašati bolje prema nama ako smo bolje materijalno potkrijepljeni. Međutim, mnogobrojna provedena sociološka istraživanja nedvojbeno ukazuju na činjenicu da materijalna dobra ne mogu usrediti čovjeka. Razlog tomu može biti i njegovo “prokletstvo” i potreba za stalnim uspoređivanjem s drugima (a uvijek de postojati netko tko de imati više!). No, poznato je da društvene interakcije, raznovrsni kulturni sadržaji, zdravlje, obitelj i slične vrijednosti doprinose istinskoj sreći, tako da ne čudi što istraživanja pokazuju da ljudi koji previše razmišljaju o novcu i stjecanju materijalnih bogatstava pate od depresije i niskog samopoštovanja. Ako se malo bolje promisli, dolazi se do zaključka da fokusiranje na financijski i ekonomski status umanjuje značaj pravih životnih vrijednosti te povećava razinu  društveno nepoželjnih raspoloženja.

Objavljeno u Savjeti
ponedjeljak, 18 April 2011 13:14

Trening zagovaranja u zajednici

 Admir Arnautovic

U vremenu od 13. do 14. aprila 2011. godine održan je trening „Zagovaranje“ u organizaciji Centra za promociuju civilnog društva“ - Sarajevo (CPCD).

Ovaj trening, na kome je prisutvovao i predstavnik Klub potrošača Srednje Bosne sastavni je dio Projekta "Zagovaranje u lokalnoj zajednici", a 30 predstavnika udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine dolaze iz udruženja čiji su projekti odabrani kao najbolji među 240 prispjelih projekatai među kojima će, kasnijom selekcijom, donator odabrati i financirati 15 najuspješnijih iz oblasti zagovaranja u lokalnoj zajednici.

ceker.ba
Objavljeno u Aktuelno

 alt

TRAVNIK - U skladu s pozitivnim propisima koji regulišu upotrebu, upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, upravljanje nekretninama predstavlja umijeće upravljanja nekretninom s ciljem očuvanja i povećanja njezine vrijednosti. Upravljanje zgradama povezuje tehniku, ekonomiju, financije i pravo, a neposredni učesnici upravljanja su suvlasnici i upravitelji. Suvlasnici su, prema zakonu, u jednoj vrsti zajednice – suvlasničke zajednice i u toj zajednici su dužni brinuti se za svoju nekretninu u cijelosti. Izvor prihoda kojim se osigurava i ostvaruje briga suvlasničke zajednice za njenu nekretninu je naknada (pričuva) za održavanje. No, osim novčane osnovice, za kvalitetno upravljanje potrebna je i kvaliteta svijesti svakog pojedinca o posjedovanju nekretnine i izvršavanju prava i obaveza koje iz toga proizlaze. Stoga su suvlasnici dužni sudjelovati u upravljanju, odnosno izabrati lice koje će obavljati poslove zajedničkog upravitelja i osnovati zajedničku novčanu osnovicu, odnosno prihod za pokriće troškova održavanja zajedničke nekretnine.

U cilju pune provedbe Zakona o upotrebi i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade te upravljanju zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade („Službene novine KSB/SBK“, broj: 11/00 i 7/05) Općina Travnik provela je aktivnosti na donošenju određenih podzakonskih akata, te u je u tom smislu donijela Pravilnik o uslovima i načinu izbora upravitelja stambenih zgrada..........i određena uputstva za provođenje Pravilnika. U skladu s navedenim propisima etažni vlasnici su dužni poslove održavanja i upravljanja zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade povjeriti licu koje posjeduje rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova upravitelja i certifikat upravitelja

S tim u vezi, Općina Travnik objavila je Javni natječaj raspisan za obavljanje poslova upravitelja. Nakon provedenog postupka, privredna društva koja su dobila odobrenje za obavljanje poslova upravitelja od Općine Travnik su:

1.“FARA“ D.O.O. TRAVNIK,
2.„AGROKOP“ D.O.O.TRAVNIK

Dodjela „Certifikata“ upraviteljima zgrada obavit će se dana 08.04.2011.godine u 10,00 sati u kancelariji načelnika Općine.

Dakle, privredna društva „Fara“ d.o.o. Travik i „Agrokop“ d.o.o. Travnik posjeduju Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova upravitelja i certifikat upravitelja i etažni vlasnici zgrada su dužni u roku od od 30 dana od dana objave liste upravitelja izabrati upravitelja sa liste ovlaštenih upravitelja, sa istim u roku od 30 dana od dana izbora zaključiti Ugovor o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i o tome obavijestiti nadležnu službu.

Zakon propisuje da svaka zgrada mora imati sklopljen ugovor o upavljanju s nekim od ovlaštenih upravitelja. U slučaju da takav ugovor nije sklopljen, lokalna će uprava, a to je u našem slučaju Općina Travnik imenovati prinudnog , odnosno privremenog upravitelja koji će upravljati zgradom do sklapanja ugovora o redovnoj upravi.
Objavljeno u Aktuelno
Stranica 9 od 9
Top