joomlarulit.com
Travnik: Povećanje cijena grijanja od 1. januara

Na osnovu Tarifnog pravilnika o isporuci toplotne energije iz sistema daljnskog grijanja grada Travnika, definisan je način izmjene cijena usluge grijanja, stoji u saopćenju preduzeća UNIS Energetika d.o.o., podružnica Travnik.

Povećanje je cijena uglja sa 5,0 KM/GJ na novi cijenu od 6,5 KM/GJ, odnosno 30%, kao i cijena električne energije od 1.januara 2019.godine za ukupno 35,49%.

Organi upravljanja preduzeća morali su u cilju očuvanja rada preduzeća donijeti Odluku o povećanju cijena grijanja koje će se primjenjivati od 1.januara 2019.godine, stoji u saopćenju.

Shodno Tarifnom pravilniku, a poznavajući socijalno i ekonomsko stanje većine svojih korisnika, cijena grijanja po metru kvadratnom za fizička lica se uvećava za samo 6,944%, a cijena 1kWk za 12,673% (prema vazećem Pravilniku uvećanje je trebalo biti 21,114%, odnosno 30,033%). Nova cijena po 1 metru kvadratnom sada iznosi 1,54 KM/m2.

Cijena fksnog dijela za korisnike fizička lica koji imaju mjerilo, shodno promjeni cijene m2 grijanja, se mjenja također za 6,944% iz razloga što je ova cijena vezana za cijenu grijanja m2 stana.

Cijena grijanja za poslovne prostore po m2 se mijenja za 9,179 % i isti je procenat uvećanja za sve kategorije poslovnih prostora.

Za poslovne prostore koji toplotnu energiju plaćaju po mjerilu, cijena fiksnog dijela ostaje nepromjenjena, dok se cijena varijabilnog dijela mijenja za 12,673% za sve kategorije poslovnog prostora.

Nastale izmjene cijena počinju se promjenjivati od 1.januara 2019.godine, stoji u saopćenju preduzeća Unis-Energetika podružnica Travnik.

 

IZVOR: tntportal.ba / ceker.ba

Ocijeni
(0 glasova)
Čitano 2093 puta
Top