joomlarulit.com

Aktuelno - Ceker.ba

Na 162. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 14.2.2011. godine donesena je Odluka o mjerama kontrole cijena putem fiksnih marži.Odluka o mjerama kontrole cijena putem fiksnih marži
Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je na 144. sjednici održanoj 24.02.2011. godine u Sarajevu donijelo 12 pravilnika iz oblasti sigurnosti hrane, koje je Agencija pripremila u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH ravilnik o aktivnim i inteligentnim materijalima u
Stranica 30 od 30
Top